[ Chill time ,  Ru x Yu 

・喜歡到處走走,享受大自然

・喜歡陪毛小孩 x 喜歡開車拍攝這天,我們開著車子,去他們常常遛狗的公園、金瓜石跟基隆

就像他們平常的時候,在樹下,在海邊,嬉鬧玩耍。

Ru脫下鞋子躺在草地上,一起光著腳走在海邊

這樣大大方方,不受拘束的享受拍攝,真的很好。

-

Photographer ' olive chen                              Dress ' 小歐風手工婚紗

Stylist ' Kristy Wang.                                        Bouquet ' Everyday Floral Design