Tuan x Guan  /

・深思熟慮型 x 目標明確的行動派

・在他面前被激發出與平常不同的她 x 在她面前坦然自在的做自己

・有他的支持變得更加勇敢 x 她不一樣,要好好把握


他們在說話時,總是真誠地看著彼此雙眼,手也緊緊的握著。

而談話內容,多半都是說著對方的感謝與感動,

婚紗照呀,簡單就好,像我們的日常,

相視而笑、牽手散步、不經易觸碰對方甚至擁抱,

皆是來自於藏在內心的深厚情意。

愛之深切是,渴望彼此隨心且踏實。

-

Videographer' Tingwen                       Photographer ' olive chen                     Dress '  瞧瞧 Chou Chou

Stylist ' VVen Styling Studio.                        Bouquet ' Everyday Floral Design