Jenny x Tim  /

・天馬行空自由派 x 超級理性的理工派

・擅主動提問討論 x 較被動謹慎思考

・想為他變得更溫柔 x 想為她想為她變得更貼心


你鼓起勇氣打電話跟我告白,

成就了我們將盡十一年的愛情長跑,

回想交往中的爭吵,遠距時的辛苦,現在都能一笑置之。

很開心我們對未來的生活有著一樣的共識和期待,

注視著相同的方向,走著走著,我們也牽手踏進了婚姻。

-

 Photographer ' olive chen                          Dress '  瞧瞧 Chou Chou                      Bouquet ' Everyday Floral Design. 

  Stylist ' VVen Styling Studio.                   Suit ' WENYA suits 文雅西服